Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 234 2969

admin@ttintfoods.com

69, La Tour Koenig Street,
Port Louis

T & T International Foods Ltd.

Apollo Noodles

 • 433

  Anploye

 • 1980

  Kre an

Rezwenn enn lasosiasion ki ena bann valer ek enn vizion ki an-lign avek pou nou, sa finn donn nou lezel. Nou konvinki ki sa kolaborasion-la pou permet nou benefisie ousi enn meyer konesans nou marse- enn zouti ki pertinan par rapor a nou bann aktivite.

T & T International Foods Ltd