Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 206 3333 / 206 3218

aqualia.dpi@aqualiadpi.mu

C/O Taylor Smith House,
Old Quay D Road,
​Port-Louis

Aqualia Dpi Ltd.

Aqualia Dpi

 • 35

  kantite anploye

 • 2004

  Kre an

Made in Moris se enn extra zouti marketing pou nou. Vinn aderan diferansie nou e ed nou pou tous plis konsomater e agrandi nou notoryete. Sa kolaborasion-la extremman gratifian pou nou biznes.

Aqualia DPI Ltd