Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 242 6670 | 242 4627 | 242 4628

ricltd@intnet.mu

59, Nicolay Road, Port Louis

Banker Shoes Ltd.

Banker Shoes

 • 27

  Anploye

 • 1998

  Kre an

Mo komans travay banker shoes kouma manev e azordi mo an sarz tou sa lekip ki travay dan latelie la. Kouma mo boss, mo finn komans depi anba pou ariv sa nivo la e mo fier de sa. Kot Banker shoes bann anploye koumadir fami. Ena nou lame ladan !” Nou fier ki sa savwar-fer la ankor prezan azordi !

RAMEN MOOTIEN NADEN

Responsable de Production