Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 282 1320

baobabsocialmedia@gmail.com

Royal Road, St Francois, Calodyne 

Bacotex Ltd.

Baobab

 • 56

  Anploye

 • 2006

  Kre an

Avek label Made in Moris, sa permet nou diferansie nou fas a enn larz gam prodwi ki inporte. Nou ti pou ousi kontan ki lorizinn lokal enn prodwi vinn enn kriter inportan kan enn konsomater pe aste enn prodwi. Fer parti enn rezo fabrikan ki kredib, ki dan enn mem demars kalite, sa temwagn de nou lexpertiz ek nou konpetans.

Bacotex Ltd