Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 5498 3211

biteme@sushi-mauritius.com

College lane, Curepipe

Bite Me Co Ltd.

Bite me

 • 8

  Anploye

 • 2013

  Kre an

Antan ki manb Made in Moris, se enn mwayen ideal pou atir latansion bann konsomater lor lorizinn lokal bann prodwi. Bann mark lokal kontribie direkteman dan lekonomi Moris parski li zener lanplwa. Se manier ki nou finn trouve pou amenn nou soutien a min-dev morisien.

Bite Me Co ltd