Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 697 7950

eureka@intnet.mu

Autoroute St. Jean, Phoenix

E. C. Oxenham & Co Ltd.

Bougainville

 • 323

  Anploye

 • 1937

  Kre an

Nou extra kontan pran par dan enn linisiativ ki pa zis pou met an-vedet nou bann prodwi me ki pou ousi defann bann mark lokal kont bann mark ki inporte.

E. C. Oxenham & Co Ltd