Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 454 9073 /74

mil1@intnet.mu

New Trunk Road, Trianon, Quatre Bornes

Quality Beverages Ltd.

Butterfly

 • 323

  Anploye

 • 1937

  Kre an

Nou anvi ki nou lantrepriz lokal rekoni pou kalite so bann prodwi ki pa inferyer a bann prodwi inporte. Ader a Made in Moris permet nou diferansie nou me ousi anplway bann Morisien e fer konfians a zot savwar-fer.

Margarine Industries Ltd