Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 464 5608

Valerie, Annie Bouton-Padayachy

Camille A L'Ile Maurice

 • 2018

  Kre an

Mo ti pou kontan valoriz bote ek singilarite de mo lil! Made in Moris se enn mayon esansiel de nou fabrik kiltirel ek ekonomik. E se pou sa ki mo finn ader a Made in Moris.

Valerie, Annie Bouton-Padayachy