Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 697 2203

accueil.maurilait@eclosia.com

Zone Industrielle
Valentina
Phoenix

Maurilait Production Ltd

Candia

 • 220

  Anploye

 • 1995

  Kre an

Nou defann avek tou nou lenerzi bann prodwi ki fabrike lokalman, e nou espere kontign promouvwar nou lindistri lokal atraver label Made in Moris.

Maurilait Production Ltée