Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 249 3860

Riche Terre Road, Riche Terre

Meaders Feeds Ltd.

Chewli

 • 128

  Anploye

 • 1992

  Kre an

Nou anvi inform nou bann kliyan lor lorizinn lokal nou bann prodwi ek lor respe bann norm kalite ki Made in Moris inpoze kan nou prodwir bann prodwi pou zanimo.

Meaders Feeds Ltd