Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

2420530

fastfoods@intnet.mu

Route Cocoterie, Port Louis

CHIKO

Chiko

 • 175

  Anploye 

 • 2008 

  Kre an 

Depi 2008, nou mark Chiko pe permet Morisien dekouver enn gran swa prodwi elabore, fer avek 100% volay par exanp bann zanbon, bacon, lardon, sosis, boukane, ek roulad… Nou fer tou nou bann prodwi dapre bann norm strik izienn dapre sistem internasional HACCP.

 

 

Label “Made in Moris” mette en valer expertise ek konaissans bann morisiens kipe fabrique bann prodwi dans Moris. Lerla meme popilation pu realise limportans soisir ek aseter bann prodwi fer localman pou kreer ek protez lemploi dans nou pays.

Chiko