Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 660 0600

info@omnicane.com

Omnicane House, Mon Trésor Business Gateway, New Airport Access Road, Plaine Magnien 51521, Mauritius

Omnicane International Trading Ltd

Dina Care

 • 1472

  Anploye

 • 1926

  Kre an

Antan ki enn akter inportan dan linditri sikriyer moris, parkour Omnicane li lie ar listwar ek kiltir nou lil. Nou ena enn prodwi ki ena enn demann for ek avek enn kalite mondial. Sa notoryete-la anplifie avek nou adezion a label Made in Moris.

Omnicane International Trading Ltd