Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 5970 9784

hdesenneville@icloud.com

Chemin du Moulin a Vent, La Foret, Petit Raffray

Galerie Hélène de Senneville

Galerie Hélène de Senneville

 • 7

  Anploye

 • 1987

  Kre an

Fer parti enn group ki partaz nou filozofi ek nou bann valer fondamantal vedir ki ansam nou kapav ariv a nou lobzektif: promouvwar prodiksion ek konsomasion bann prodwi lokal. An paralel, platform Made in Moris permet nou gagn enn rekonesans opre bann lotorite ek opre bann konsomater.

Galerie Hélène de Senneville