Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 5734 9135 / +230 5948 6029

infografitag@gmail.com

B4, avenue Dina Arobia,
Cite Bassin,
Quatre-Bornes

Grafitag Ltd.

Grafitag

 • 2

  kantite anploye

 • 2013

  Kre an

GRAFITAG se enn mark morisien ki spesialize dan konsepsion, realizasion ek prodiksion bann sak ek akseswar an koton ek goni. Depi inpe letan, GRAFITAG pe propoz nouvo prodwi avek akizision enn masinn lazer.
Emilie ek Kewin pe rezerv bann nouvo sirpriz ankor plis personalize, kreatif ek biensir, touzour 100% morisien ek ekolozik !
Toulede, avek zot masinn lazer, pe travay avek bann nouvo matier kouma dibwa, ver, papie . Dapre ou bann lanvi, zot kapav dekoup ek grav bann lobze souvenir, bann dekorasion fet e mem fer bann inskristasion.
Ena port-kle avek nom dimounn-la, sou-ver avek motif ki ou anvi, lema pou frizider avek enn form partikilie‚Ķ Ou mem kapav swazir plizier lobze (enn poset an koton avek so port-kle ej enn lema, par exanp.) 
Bann posibilite al ziska lesiel !
Ou anvi konn inpe plis ? Kontakte-nou !

"Made in moris inn fer renforsi nou lanvi ofer enn mark lokal kreatif ki garanti kalite savwar fer morisien. A traver sa reso la nounn gagn lokazion fer ban morisien me osi ban dimoun ayer dekouver nou mark e pou sa nou mari fier!"

Grafitag Ltd