Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

Pont Fer Phoenix

Panagora Marketing Company Ltd.

Hao Chi

 • 30

  Anploye

 • 1974

  Kre an

Pena enn meyer mwayen inform bann konsomater lor lorizinn lokal nou bann prodwi ki ader nou a label Made in Moris. Hao Chi, nou fierman Morisien!

Panagora Marketing Company Ltd