Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 212 1546

info@precigraph.mu

Avenue St. Vincent de Paul, Les Pailles

Precigraph Ltée

Karne

 • 117

  Anploye

 • 1973

  Kre an

Antan ki manb fondater Made in Moris, nou angaz nou soutenir savwar-fer ek bann antreprener lokal. Apre tou, se zot ki kree lanplwa ek zwe enn rol vital dan nou sosiete.

Precigraph Ltée