Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 698 0020

contact@mips.mu

Dr Ernest Harel Street, Floreal, Moris

MIPS IT Digital Ltd

MIPS

 • 18

  Anploye

 • 2015

  Kre an

Nou bann spesialis peyman nimerik. MIPS finn develop enn solision pou bann 'e-commerce', peyman a distans, peyman lor bann apps, peyman fizik kot bann komersan ek ousi peyman Near Field Communications (NFC) -Airpay. Nou slogan li "Payments connecting worlds", ki vedir laksion peye kouma enn lax santral ant bann diferan parti: swa bann konsomater, komersan, institision finansier ek apps pou biznes. Dan sa mem lespri, MIPS kontign ouver so laport (atraver bann APIs) pou kree enn lekosistem kot bann akter kapav travay ansam pou kree bann solision efikas ek inovam pou bann komersan dan Moris. Losean indien ek Lafrik. Gras a sa interkoneksion-la, MIPS inn introdir konsep "Smart Commerce".  

"MIPS fine maziner, developer ek integrer par enn lekip morisien pou bane commersans morisien. C enn lekosistem payeman nimerik fabriker dan Moris. C enn savoir fer creer ek intellizans, lamains ek zefort morisiens. Nou logo ki ena kuler drapo moris li suivre nou filosofi - Made in Moris. A traver sa mark la, bane lider, zefort ek lengazeman nou lekip morisien p rekonet." 

Sébastien Le Blanc

Galeri