Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 5775 5516

info@mymoris.mu

Rue Madame Azor Saint Antoine, Goodlands, Mauritius

Biro Aster Ltd

MyMoris

 • 4

  Anploye

 • 2014

  Kre an

My Moris se enn lavantir ki'nn pran nesans ek nou pasion pou listwar, diversite kiltirel ek patrimwann morisien. Nou bann aktivite dekouvert kiltirel amenn zot dan leker nou listwar, nou bann relizion, nou bann lagaz, artizana ek lakwizinn nou pei. Kan nou'nn koumans sa lavantir-la nou ti anvi kontribie a enn tourizm inovan, konsian ek ki respekte nou kiltir lokal ek nou lanvironnman. Valorizasion ek prezervasion nou bann savwar-fer ek metie tradisionel bien inportan pou nou.

"Nou konpani li ankre dan kiltir ek teritwar morisien, nou pe travay pou valorizasion bann savwar fer local ek kiltir morisien. " 

Maya de Salle

Gallerie