Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

Phoenix Beverages Ltd

Phoenix Beer

 • 1400

  Anploye

 • 1963

  Kre an

Label Made in Moris ankouraz bann konsomater privilezie bann prodwi lokal kan zot pe aste. Li egalman ateste kalite bann prodwi parski bann manb respekte enn kaye-de-sarz strik ki finn devlope an kolaborasion avek SGS.

Phoenix Beverages Limited