Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 677 2825 | 5 747 4048

pollyestherltd@myt.mu

Polly Esther Ltd
Royal Road, 
Union Park

Polly Esther Ltd.

Polly Esther

 • 19

  Anploye

 • 2017

  Kre an

Mo Bien fier ki ena enn lantrepriz kouma Polly Esther ki fabrik bann prodwi 100% lokal, ek nou, antan ki travayer, nou kapav dir ki se nou kinn fer sa, ki ena nou lame ladan!

Manisha, Supervisor at Polly Esther Ltd.