Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 234 2217 / +230 5257 8856

cdesiles@intnet.mu

Lot no.5 DBM Industrial Zone, La Tour Koenig

English Bay Co. Ltd.

P'tit Salé

 • 18

  Anploye

 • 1993

  Kre an

Made in Moris permet nou valoriz nou argiman santral dan lavant kan li ateste lorizinn lokal ek kalite exsepsionel nou bann prodwi. Ader a sa mark-la finn transmet nou enn profon santiman lapartenans ek ousi enn gran fierte de bann talan ki partou lor nou lil.

English Bay Ltd