Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

2420530

cidfrance@intnet.mu

3 Route Cocoterie, Autoroute du Nord, Port Louis, Maurice 

CHARCUTERIE ISLE DE FRANCE 

Charcuterie Isle de France

 • 175

  Anploye

 • 1992

  Kre an 

En 1992, lizinn inn koumans fer bann prodwi kouma zanbon fre, avek anbalaz sou-vid, lepok kot ti ena selman zanbon inporte dan bwat konserv. Azordi, nou konpani pe propoz enn gran swa prodwi fre ek konzele, ki fasil gagne dan bann sipermarse. Nou lizinn ine gagn sertifikasion HACCP depi 2006, ek ziska zordi li tousel ena sa sertifikasion-la dan Moris. Mark Charcuterie Isle de France bien souvan asosie selman avek zanbon mais nou fer ousi boukou lezot prodwi kouma bacon, sosis(kri, kwi, fime), boukane, mortadel, roulad…

Label “Made in Moris” mette en valer expertise ek konaissans bann morisiens kipe fabrique bann prodwi dans Moris. Lerla meme popilation pu realise limportans soisir ek aseter bann prodwi fer localman pou kreer ek protez lemploi dans nou pays.

Charcuterie Isle de France