Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

Plastinax Austral Ltd.

Helios Eyewear

 • 300

  Anploye

 • 2010

  Kre an

Helios Eyewear premie mark linet "Made in Moris" (kinn fer dan Moris). Nou servi nou zoli zil ki bien divers couma enn sourse inspirasion. Bann koleksion linet la bien appresie par bann klien zen ek a la mode, seki contan aktivite ki plis aktion, ek ausi bann dimoun ki kontan ena konfor ek protecsion pou zot lizie. Li enn mark orizinal, otentik ek responsab ek rest presen lor la sene morisien kan zot soutenir bann mark lokal a traver zot bann partenaria ek encouraz consomasion bann prodwi éco-responsab. Mark la prospere dan so demars ecolozik kan li propoz et prodwir ban prodwi ek alternatif responsab enver la natir ek inn mem met en plas enn servis recyclaz linet pou redwir polusion. Zot ena plein koleksion ki varie ent bann linet soley polarize ek 100% anti UV pou adult, bann linet soley 100% anti UV pou zanfan ek mem enn koleksion optik ki ena verre ki blok la limiere ble ban ekran ou bann verr demonstratif ki optometris kav remplase par bann verr nimeroten. Fabrike par Plastinax Eyewear, Helios Eyewear enn konsentre de plis ki 30 banane lexperiense dan prodiksion de linet de kalite pou bann gran mark internasional. Akoz samem ki nou kav propoz zot enn prodwi ki garanti 1 an lor nimport ki defo fabricasion.

Helios Eyewear swazir ete emba label «Made in Moris» pou sertifie ek montre ki nou fier ete enn mark lokal avek bann prodwi rekonus internasionalman pou s kalite. Nou soutenir nou lekonomi ek enn lekonomi sirkiler ek montre nou savwar fer morisien li enn main dev avek bokou atou ek bokou konaissans.

Plastinax Austral Ltd